De toekomst van onze parochie
Dinsdag 10 oktober zal er parochiebreed een bijeenkomst zijn, die als thema heeft ‘de toekomst van onze parochie’. Er is een spreker uitgenodigd die de inleiding zal verzorgen. In de parochie Norbertus zijn voor de zomervakantie de Eilanddagen geweest waar ook hetzelfde thema aan bod kwam. In de parochie Christoffel zijn op zaterdag 14 oktober de parochianen uitgenodigd voor een dergelijke bijeenkomst.

Uitnodiging voor Thomasbijeenkomst op 10 oktober 2017
(Dit is verschenen als een bericht op deze site.)

Verslag van die bijeenkomst van 10 oktober 2017
Hier de link naar het verslag van de Thomasbijeenkomst van 10 oktober 2017 die als thema had: “De toekomst van onze kerk!”. In het verslag kunt u de inleiding van René Grotenhuis en de daarop volgende discussie/opmerkingen teruglezen.

Thomasbijeenkomst 2017.10.10 verslag 

Deze avond is gesproken over een vervolgavond waarin wij met elkaar in
gesprek zullen over de vorm van de geloofsgemeenschappen in de toekomst.
Het pastoraal team heeft een aantal modellen hiervoor uitgewerkt. Deze
willen wij graag met u bespreken op DONDERDAG 23 NOVEMBER A.S. IN DE
SINT JOZEFKERK; AANVANG 20.00 UUR.

Uitnodiging voor Thomasbijeenkomst op 23 november 2017
Wij hopen dat u zult deelnemen aan deze vervolgavond. Graag ontvangen wij van u – het liefst vóór maandag 20 november – bericht of u op 23 november aanwezig zult zijn. U kunt hiervoor mailen of bellen naar het parochiesecretariaat.