Pastoraal Team

 

Ton Huitink

Ton Huitink 

Pastoor Drs. A.J. (Ton) Huitink
pastoor (per 1 juni 2018)

Contact via parochiesecretariaat of via formulier onderaan deze pagina.

 

 

Jaap Scholten

Jaap Scholten 

Pastor Jaap Scholten
Parochie Vicaris/Priester

Contact via parochiesecretariaat of via formulier onderaan deze pagina.

 

 

André van Boven

André van Boven
Pastor A. (André) van Boven
diaken

Contact via parochiesecretariaat of via formulier onderaan deze pagina.

 

 

 

Jeanne Gerretzen

Jeanne Gerretzen 

J.H.M. (Jeanne) Gerretzen-Veldhuis
parochiemedewerkster

Contact via parochiesecretariaat of via formulier onderaan deze pagina.    

 

Michael Buijkx

Michael Buijkx 

M.H. (Michael) Buijkx
Diaken

Contact via parochiesecretariaat of via formulier onderaan deze pagina.

“Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien!” (Gandhi)

 

Fokke van DalenF.  (Fokke) van Dalen
Diaken

Contact via parochiesecretariaat of via formulier onderaan deze pagina.
Website: www.ziehierdemens.nl

“Diaconie door daadwerkelijk doen”        

 

Theo van der Sman

Theo van der Sman 

T.L.M.M. (Theo) van der Sman
priester assistent

Contact via parochiesecretariaat of via formulier onderaan deze pagina.

 


Dit bericht is bedoeld voor: (maak een keuze)

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoonnummer

Reden van dit contact
ComplimentVraagOpmerking

Onderwerp

Je bericht

Controle tegen spam:


Enkele delen uit het Pastoraal Beleidsplan 2016-2020, het pastorale beleidsplan van de parochies de Thomas a Kempis, de Heilige Norbertus en de Heilige Christoffel. Deze drie parochies delen in gezamenlijkheid één pastoraal team. Dit beleidsplan is opgesteld door het pastoraal team en wordt gedragen door de besturen van de drie genoemde parochies. Het is onder meer de weerslag van ontmoetingen met betrokken parochianen waarin samen is nagedacht over de pastorale situatie en de toekomst van onze parochies.
Dit beleidsplan wil inzage geven in de manier waarop wij het pastoraat in de zeventien geloofsgemeenschappen van onze parochies willen voortzetten en vernieuwen naar de vragen van deze tijd en binnen de mogelijkheden en kaders die ons gegeven zijn.

Missie

‘U kennen, uit en tot U leven’

Onze parochies zijn onderdeel van de Rooms-katholieke (wereld)kerk en zijn elk opgebouwd uit verschillende, kleurrijke geloofsgemeenschappen, geografisch van elkaar gescheiden. Als onderdeel van het geheel willen wij eenieder, die zich wil laten raken door het Evangelie en ‘onder de belofte van God’ wil leven, binnen onze parochies een eigen plek bieden. Wij verstaan onze parochies als open en gastvrije geloofsgemeenschappen. Onze geloofsgemeenschappen stralen het geloof in Christus uit en leven het voor als een boodschap van geloof, hoop en liefde aan ieder, zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap. In het lied voor de kerken “U kennen, uit en tot U leven” komt dat steeds terug: ‘Verborgene die bij ons zijt’, ‘Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt’ en ‘Christus, ons van God gegeven’. 

Visie

De toekomst van onze parochies is volgens vele wetenschappelijke studies en prognoses niet rooskleurig. De verwachting is dat er steeds minder parochianen zullen zijn. Minder parochianen, maar ook minder professionele krachten, minder priesters en pastoraal werkenden. We zien dit nu al terug in onze parochies: geloofsgemeenschappen krimpen, het aantal vrijwilligers neemt af en mensen zijn minder betrokken bij dat wat er speelt. Toch zien wij ook kracht en vitaliteit in onze lokale geloofsgemeenschappen. Er zijn nog steeds mooie vruchten aan de wijnstok. Daarom willen wij onze bestaande lokale geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk blijven ondersteunen om aantrekkelijk en inspirerend kerkelijk present te zijn en te blijven in onze regio. De financiële ruimte en draagkracht (o.a. van de vrijwilligers) zijn mede bepalend voor de keuzes die we hierin maken. De veelkleurigheid van onze geloofsgemeenschappen willen we niet alleen benutten ten dienste van de eigen vitaliteit, van de geloofsgemeenschappen, maar eveneens ter versterking van het geheel gericht op de toekomst. 

Om deze visie op de toekomst gestalte te geven, is een herverdeling van taken en inzet van parochianen, vrijwilligers en pastoraal team nodig.