Kerstsamenzang 24 december a.s. in Buitenkerk Kampen

Kerstsamenzang op 24 december

Vanwege personele tekorten in het pastorale team, is er dit jaar, behalve de gezinsviering om 17.00 uur, geen viering op kerstavond

(en ook de viering op de ochtend vervalt) . Gelukkig heeft het Buitenkerkkoor een mooi alternatief: een Kerstsamenzang om 20.00 uur in de Buitenkerk.

De dirigent van het koor, Bram Gordijn, zal zelf het orgel bespelen. Het Buitenkerkkoor hoopt dat vele parochianen er plezier aan zullen beleven aan dit muzikale en gezellige samenzijn op Kerstavond.

 

Na afloop, om 21.00 uur wordt een kopje koffie of thee geschonken met wat lekkers.

Het bestuur van het R.K. Kerkkoor en alle vrijwillers die dit mogelijk maken wensen u een prachtig en devote samenzang toe!

 

 

Parochieblad december 2017, pastorale column

Kerstliederen

In de aanloop naar Kerstmis toe zien we mensen op vele manieren hun best doen om in een kerstsfeer te komen. We zien dit doordat er overal lichtjes verschijnen; bij huizen, in winkelstraten. We zien kerstbomen.
En ook ons gehoor wordt in deze tijd getrakteerd; op een flinke dosis kerstliederen.
Nu zijn er kerstliederen in soorten en maten. Van hoogkerkelijk niveau en theologisch geheel verantwoord tot populaire liederen die nog maar zijdelings met Kerstmis te maken hebben.

Nu zitten onze kerken door het jaar lang niet vol. Maar met Kerstmis geven onze kerken een geheel andere aanblik. Op kerstavond kunnen we vele mensen tegemoet zien, de we anders zelden of nooit tegenkomen.
Dat kunnen we op verscheidene wijzen waarderen. Maar ik denk dat we blij mogen zijn dat er van het christelijke geloof kennelijk nog wel énige aantrekkingskracht uitgaat; zelfs in onze ontaarde tijd.
En dat de christelijke boodschap toch in ieder geval gehoord wordt.

En zo zie ik het ook met al die kerstliederen: laten we blij zijn dat er nog op zo’n grote schaal wordt verwezen naar de geboorte van Christus. Ook al is het vaak maar zijdelings.
Overigens versta ik onder kerstliederen die liederen die daadwerkelijk naar het gegeven van de geboorte van Christus verwijzen; ook al is de relatie soms dunnetjes.
Laat de radio deze dagen maar lekker schallen met al die liederen die verwijzen naar de geboorte van de Heer. Je hebt ze in soorten en maten. Ook in het populaire genre.

Aardig is in deze is het initiatief van de Petruskerk in Lelystad met hun top-2000. Alle gelovigen werd gevraagd een popsong te noemen, met religieuze inhoud, om zo een eigen top-2000 van religieuze popsongs te creëren. En zo zijn er ook een heleboel kerstliederen van dit soort.
Smaken verschillen natuurlijk. Je kunt natuurlijk ook meer houden van bekende krakers als ‘Stille nacht’, of ‘De herdertjes lagen bij nachte’.
Wat betreft diepgang kunnen we het beste terecht bij de liederen die ons door de liturgie van de Kerk gegeven zijn. Zoals het prachtige ‘Rorate caeli’ in de adventsperiode of het ‘Transeamus’ op kerstavond.
Edoch: het belangrijkste is de intentie waarmee wij tot de Heer naderen.

Kijken we naar de kerststal, dan komen er zowel herders als wijzen op het Christuskind af. Hoe we ons geloof ook mogen beleven; ieder die oprecht tot de Heer gaat, is welkom bij Hem.

Jaap Scholten

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Oproep om mee te zingen met ‘The Hykanon Passion’

Hallo voormalig of potentieel projectkoorlid van HYKANON,

HYKANON brengt een eigen versie van THE PASSION (bekend van tv) in Kampen!
Een unieke ervaring voor iedereen, die je niet wilt missen!

PROJECT
Hykanon presenteert met trots ‘The HYKANON Passion’. Tijdens dit lijdensverhaal in woord en muziek zingen we de mooiste Nederlandstalige popsongs begeleid door een combo.
Het verhaal zal worden verteld door wethouder Geert Meijering.
Voor dit project zijn we op zoek naar enthousiaste (project)zangers en zangeressen!

DATUM + LOCATIE
The HYKANON Passion zal plaatsvinden op zondag 25 maart 2018 om 20.15 uur in de R.K. Buitenkerk (Buiten Nieuwstraat 101) te Kampen.

REPETITIES + LOCATIE
De repetities zullen plaatsvinden in Het Klooster naast de R.K. Buitenkerk te Kampen op:
1. Maandag 29 januari 2018 19.30 uur tot 21.30 uur
2. Maandag 5 februari 2018 19.30 uur tot 21.30 uur
3. Maandag 12 februari 2018 19.30 uur tot 21.30 uur
4. Maandag 19 februari 2018 19.30 uur tot 21.30 uur
5. Maandag 5 maart 2018 19.30 uur tot 21.30 uur
6. Maandag 12 maart 2018 19.30 uur tot 21.30 uur
7. Maandag 19 maart 2018 19.30 uur tot 21.30 uur
8. Generale repetitie (locatie R.K. Buitenkerk)
Zondag 25 maart 201 ca. 13.00 uur tot 19.30 uur (tijd nog onder voorbehoud)

KOSTEN PROJECT
De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 10,- p.p. Dit bedrag kan op de eerste repetitie contant worden voldaan bij onze penningmeester.

AANMELDING
Je kunt je aanmelden voor dit project door vóó​​r maandag 22 januari een mail te sturen naar pr@hykanon.nl. Vermeld in je mail:
– Naam
– Adres
– Postcode en Woonplaats
– Mobiele telefoonnummer
– Geboortedatum
– Stemsoort (sopraan/alt/tenor/bas)
– Ervaring met (koor)zang? (dit is géén vereiste!)

We hopen jou (wederom) te mogen verwelkomen op maandag 29 januari a.s.
Vanwege de grootte van dit project is het wenselijk om ook thuis te oefenen. Hiervoor zul je via mail oefenpartijen ontvangen.

Ben je verhinderd op één van de genoemde repetitiedata? Neem dan gerust contact op om te overleggen of je misschien toch mee kunt doen!

Een muzikale groet namens de PR-commissie van HYKANON,

Rieks Roelfs
Vera Schouten
Maaike Schutte

P.S. Ken je mensen die dit misschien ook leuk lijkt? Stuur dit bericht dan door of deel het op Social Media.

De rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.
Zie ook: Handleiding voor het bidden van de rozenkrans.

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn te vinden in bijgaande brief: 2017-11-16 brief Verenigd in gebed voor de vrede.

Ontvang elke maand een sms
Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.
Aanmelden voor de sms-service via: https://www.rkkerk.nl .