Parochieblad augustus 2018, pastorale column

Bloempje in het koren

Het is weer zomertijd. Een tijd van het jaar waarin de natuur zich van haar uitbundige kant laat zien. In mei en juni hebben de boeren op het land weer de nieuwe gewassen gezet. Met veel zon en ook wat regen komt het op en gaat het groeien. Eerst het groen.
Wat dat betreft sluit het goed aan bij de kleur van het kerkelijke jaar: die is in de zomermaanden overwegend groen. Een liturgische kleur die aangeeft dat er geen speciaal feest gevierd wordt. Edoch: groen is de kleur van het leven. Waar het groen is: daar is leven. En dat is het ook wat we het hele jaar mogen vieren als we samenkomen om God te bedanken voor het leven dat we zomaar krijgen.

Toch staan er in het groen van de zomermaanden ook enkele bloemen te bloeien. Zo is er het paars van de uitvaarten, die ook in de zomermaanden doorgaan. Mensen van wie we afscheid nemen; dankbaar voor wat ze voor ons betekend hebben.
Er is het rood van Petrus en Paulus en misschien nog enkele martelaren die we gedenken. En als de zomer op z’n mooist is, is er het wit van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus. Misschien wel het mooiste bloempje in het zomerse veld. Hoewel ook blauw de kleur van Maria is. Denk maar aan wat we in het bekende lied ter van haar zingen: “o bloemken blauw in ‘t koren”.

Zo’n korenveld in de zomer; dat is iets moois om van te genieten. Het veld zelf, met z’n wuivende halmen. Maar ook het groen er omheen en de bloemen die er langs groeien. En als het meezit, met een blauwe lucht er boven.
Het lijkt een beetje op ons mensenleven. We doen de dingen die we te doen hebben. En daar vinden we voldoening in. Maar soms zijn er momenten die extra kleur geven aan ons bestaan. Juist ook in de beleving van ons geloof kunnen we die kleur vinden. Of troost, als de kleur er een beetje af is. Het aardige van ons katholieke geloof is in ieder geval, dat we steeds weer een volgend feest hebben om naar uit te zien.
Ik hoop dat we samen het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming weer op een mooie manier mogen vieren. Dat we, in de dankbaarheid die we jegens onze Schepper hebben, en die in Maria zo mooi tot uiting komt, ook een stukje dankbaarheid voor ons eigen leven mogen beleven.

Jaap Scholten

P.S. Door een misverstand geen nieuwe Pastorale Column, maar een die eerder geplaatst is.

 

Inhoudsopgave 
Teresa van Avilla 4
Edith Stein 6
Hildegard van Bingen 9
Voor elkaar Zwolle 23
Vieringenschema 24
Cursussen 26
Vastenaktie opbrengst 28
Vredesweek 29
Vieringen overige locaties 30

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Problemen met email ontvangen

Door een storing bij internetprovider Webreus worden sinds zondagmiddag mailtjes geweigerd.
Voor onze parochie geldt dat vooral voor adressen met ‘@parochie-thomasakempis.nl‘ en ‘@pastoraalteam.com‘. Daarvan komt dan een melding met een code “550 #5.1.0 Address rejected.” of iets dergelijks.

De mail is dan beslist niet aangekomen en wordt ook niet automatisch opnieuw opgestuurd. Als de mails wel van belang zijn vragen wij u om die over enige tijd opnieuw aan te bieden.

Update: de storing was van zondagmiddag 8 juli tot maandagmorgen 9 juli.

Parochieblad juli 2018, pastorale column

Bedevaartseizoen

We hebben al een behoorlijk aantal zomerse dagen achter de rug; “de zomer die begon zo wat mei”, zoals in het bekende liedje. Wellicht een opmaat voor een mooie, lange zomer. De zomer is het seizoen bij uitstek om er op uit te trekken. Als buiten het zonnetje schijnt, dan krijg je welhaast automatisch zin om naar buiten te gaan. Vandaar ook dat we juist in die periode er op uitgaan: een dagje uit; en op vakantie gaan.

Een bijzondere manier van ‘er op uit trekken’ is om op bedevaart gaan. Letterlijk wil dit zeggen dat je op weg gaat om te bidden. Het heeft er in ieder geval mee te maken dat je ergens naar toe gaat; met het oogmerk om een bepaalde geloofservaring op te doen.
En de keuze voor een bedevaart kan zijn dat het een bepaalde heilige is die je aanspreekt, zoals Maria. Het kan zijn dat je zelf een bepaald aspect van je leven aan God wilt voorleggen. De duur van de bedevaart kan een rol spelen, evenals het prijskaartje wat er aan hangt.
Doorgaans ga je met een groep op bedevaart: ook dat kan een aanleiding zijn om mee te gaan: om samen met een aantal bekenden op stap te gaan. Of juist omdat je hoopt een aantal gelijkgestemden te vinden met wie je samen iets van je geloof wilt beleven.

Zo zijn we in mei met een groep vanuit onze parochies naar Lourdes geweest. Een week lang jezelf onderdompelen in het katholieke geloof. Dagelijks zijn daar vieringen; van allerlei soort: naast de viering van de Eucharistie ook een viering van barmhartigheid, een kruisweg.
En dan nog de indrukwekkende lichtprocessie. Dat mag je dan beleven, samen met anderen, die je kent, of die je leert kennen tijdens de bedevaart. Mooi om te ervaren dat in Lourdes diegenen die in onze samenleving vaak achteraan komen, of niet gezien worden; dat die hier letterlijk voorrang krijgen.

Voor wie zo’n bedevaart te lang duurt, of teveel kost, zijn er ook kortere bedevaarten. Zoals de tweedaagse bedevaart naar Kevelaer in augustus en de ééndaagse naar Heiloo in juli.
In ieder geval is zo’n bedevaart een mooie gelegenheid om je geloof te verdiepen. Maar ook om de gezamenlijkheid te mogen ervaren. Dat we deel uitmaken van een gelovige gemeenschap. En verder is het nog eens heel gezellig om op deze manier er samen op uit te trekken.

Jaap Scholten

 

Inhoudsopgave 
Mystici 4
In het spoor van Eckhart 7
Afscheid Hans Boogers 23
Tarcisiusdag 28
Vieringenschema 24
Cursussen 30
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Parochieblad juni 2018, pastorale column

Alleen is maar alleen…

Een mens is een sociaal wezen, zeggen de sociale wetenschappen. Een mens wordt pas mens door de omgang met anderen. Vanuit een gelovig perspectief is dat maar ten dele waar. Want een mens wordt een mens door de omgang met anderen, maar met name doordat de mens in verbinding staat met God. Pas dan kan een mens worden zoals hij of zij bedoeld is. “Delf mijn gezicht op’, zingen we dan ook in de liturgie. Vanaf het prilste begin is een mens verbonden met een ander mens. Als baby met zijn of haar moeder, als kind met ouders of pleegouders. Als adolescent met vrienden en is de schoolomgeving vaak de belangrijkste toetssteen om te bepalen wie of wat we zijn. Anderen opzoeken, met hen in verbinding blijven is in een mensenleven een soort menselijke oerdrift.

Die gezamenlijkheid, die verbinding met elkaar vormt ook de basis van onze geloofsgemeenschappen. We versterken elkaar en zoeken elkaar op in Gods Naam. In gezamenlijkheid vieren, leren en dienen wij onze schepper God. In verbinding in en door de Heilige Geest mogen we tot geloof komen. Mogen we groeien in geloof. Ieder op zijn eigen wijze en met zijn eigen kwaliteiten. Die verscheidenheid, die gezamenlijkheid van zoveel verschillende gelovige mensen is mij dierbaar. Maar waarom hebben we dan de neiging om ons af te wenden zodra het gaat om andere geloofsgemeenschappen? Waarom houdt onze natuurlijke neiging op bij de deur van een kerkgebouw? Ik bedoel, als wij als mens al zo’n aanleg hebben om naar anderen te reiken, waarom kunnen we dan zo moeilijk verder reiken naar elkaar over de grenzen van onze kerkgebouwen heen? Waarom is het zo lastig om ons open te stellen naar elkaar toe (geloofsgemeenschappen onderling) om samen verder te gaan, als Rooms katholieken gelovigen onderweg?

In het afscheidsinterview vertelt pastoor Hans Boogers dat hij het werken in de huidige parochies ervaart als een hele andere manier van pastoor zijn waar hij tot op de dag van vandaag aan moet wennen. Hij is meer op afstand, ervaart weinig verbinding zoals dat vroeger meer het geval was. En daarbij: iedere geloofsgemeenschap blijft het liefst op zichzelf.

In het tijdschrift Vieren (01-2018), zegt de hoofdredacteur Gerard Rouwhorst (professor aan de theologische universiteit Tilburg) daarover: ‘we kunnen ervoor kiezen om vast te houden aan de eigen nestgeur en eigen gewoonten [….]herkenbaarheid en homogeniteit kunnen prettig zijn, maar meestal betaal je er een hoge prijs voor. Het wordt al gauw benauwd en je gemeenschap wordt bedreigd met uitsterven vanwege zuurstofgebrek.”

Misschien dat we in onze tijd wat meer mogen luisteren naar onze natuurlijke aandrang en naar elkaar reiken en de verbinding zoeken. Anderen verwelkomen… zoals Jack Steeghs vertelt, andere vormen van geloof en andere manieren van pastoraat en kerk-zijn.
Want stel dat we het niet doen of kunnen; alleen is maar alleen… 

Evelien Reeuwijk

 

Inhoudsopgave 
Geloven in een veranderend platteland 4
Katholieke sociale leer 6
Afscheid pastoor Hans Boogers 8
Installatie pastoor Ton Huitink 31
Vieringenschema 24
Cursussen 26
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag