Uitnodiging installatie Pastoor Ton Huitink

De besturen van de parochie van de H. Christoffel, parochie van de H. Norbertus en parochie Thomas a Kempis delen u mede dat met ingang van 1 juni 2018 de zeereerwaarde heer drs. A.J. (Ton) Huitink is benoemd tot pastoor van deze drie parochies.

Klik op de afbeelding om de kaart te zien

De parochiebesturen nodigen u van harte uit voor de installatie van pastoor Huitink.

De installatie van pastoor Huitink vindt plaats
tijdens een eucharistieviering  op vrijdag 15 juni 2018 om 19.00 uur
in de H. Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten.

Pastoor Ton Huitink is als pastoor samen met de overige leden van het pastoraal team verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de drie parochies.
De samenwerkende parochies omvatten de geloofsgemeenschappen te Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Lelystad, Nunspeet/Elburg, Kampen, IJsselmuiden, Hasselt, Hattem, Herfte-Wijthmen, Zwolle, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold en Vollenhove.

Na afloop van de installatieviering zal er onder het genot van een kopje koffie en een drankje gelegenheid zijn voor een eerste kennismaking en felicitatie.

De benoeming volgt op het vertrek van pastoor Hans Boogers, die per 1 mei 2018 is benoemd als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Update: De installatie is enkele maanden terug te luisteren via Kerkdienst Gemist

Uitnodiging afscheid Pastoor Hans Boogers

Op zondag 3 juni 2018 neemt

pastoor
Hans Boogers

Klik op afbeelding voor de kaart

afscheid van de parochie Thomas a Kempis, parochie van de H. Norbertus en parochie van de H. Christoffel.

Pastoor Boogers heeft per 1 mei 2018 een nieuwe benoeming aanvaard als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Vanaf oktober 2011 heeft hij zich met hart en ziel ingezet, eerst in de parochie Thomas a Kempis en de laatste jaren ook in de parochies van de H. Norbertus en van de H. Christoffel. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen.

Op zondag 3 juni om 15.00 uur is er tijdens de bedevaart van het Heilig Sacrament op de H. Stede te Hasselt een eucharistieviering in de tuin van de H. Stephanuskerk (Eiland 22), waarin pastoor Boogers met het pastoraal team zal voorgaan.
Na afloop is er volop gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Wanneer u pastoor Boogers iets wilt schenken,
kunt u uw bijdrage overmaken
op onderstaand bankrekeningnummer.

Parochie Thomas a Kempis
NL54 RABO 3181 8317 86
o.v.v. Afscheid Pastoor Boogers

 

Parochieblad mei 2018, pastorale column

Relieken

Relieken, of relikwieën, zijn in christelijke zin overblijfselen van heiligen.
Of voorwerpen die met de heilige in aanraking zijn geweest, zoals kleding; maar ook de martelaarswerktuigen waarmee de heilige gepijnigd werd.
De verering van relieken gaat terug op de tijd van het nieuwe testament. In de Handelingen der apostelen kunnen we lezen dat men, alleen al door het opvangen van de schaduw van Petrus, genezing hoopte te verkrijgen. En ook de zweetdoeken van Paulus deden kwalen en boze geesten verdwijnen.

Het belang van deze relieken ligt er natuurlijk in, dat deze mensen een heilig leven hebben geleid; en derhalve op de jongste dag met zekerheid ten hemel zullen varen, hun relieken incluis. Het zijn dus voorwerpen die bestemd zijn om in het eeuwige leven te blijven voortbestaan.
Vandaar dat al vanaf de eerste tijden gelovigen bijeen kwamen om op het graf van martelaren te bidden. Later verrezen er kerken op deze plaatsen.
En ook werden relieken opgegraven, om deze onder het altaar van een kerk te plaatsen.
Nog steeds schrijft de Kerk voor, dat er in elk altaar een ruimte moet zijn (een sepulchrum), die een reliek van een heilige bevat.

De zin van deze relieken ligt er dus in, dat ze een tastbaar voorwerp zijn, dat in verband gebracht kan worden met de verrijzenis tot het eeuwige leven. Dat is een kwestie van geloof. Momenteel bevinden we ons in het kerkelijke jaar in de Paastijd. Vijftig dagen lang vieren we de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. Dit is de kern van ons christelijk geloof.
Dat niet alleen onze Heer, maar ook wijzelf geroepen zijn om eeuwig te leven.
Dit geloof is niet vanzelfsprekend. Daarom zijn er diverse hulpmiddelen die de Kerk ons aanreikt, die ons kunnen helpen om het geloof vast te houden en het verder te verdiepen.
Allereerst zijn er de zeven sacramenten, door Christus zelf ingesteld. Dan zijn er de sacramentaliën, die door de Kerk zijn ingesteld; zoals wijwater, askruisje en diverse zegeningen. Maar ook de relieken kunnen ons helpen.

Het geloof is iets van het hart: het is niet tastbaar. Daarom is het goed dat er vanuit de traditie van de Kerk zaken worden aangereikt die we wel kunnen aanraken, zoals relieken, om ons geloof tegemoet te komen.

Jaap Scholten

 

Inhoudsopgave 
Relieken 4
Thomas a Kempis 6
De geboorte van  de kerk 8
Belangrijke mededeling 27
Sacramentsdag 32
Vieringenschema 28
Cursussen 30
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Pesach maaltijd in de Buitenkerk is een feestmaal

Op Witte Donderdag is in de Buitenkerk een Pesach maaltijd gehouden. In de traditie van de joden wordt daarmee het vertrek uit Egypte herdacht. Dit is een feestmaal!
Door de jongste aanwezige wordt dan gevraagd wat de betekenis is van de verschillende producten op de tafel. Ook hier was een verzameling van smaken en structuren. Van elk onderdeel werd de symboliek uitgelegd.

 

Tussendoor werd gebeden en gezongen.

Het is een initiatief dat door de aanwezigen heel goed is ontvangen. Hopelijk krijgt dit volgend jaar een vervolg. Voor de mensen die niet alle uitleg hebben meegekregen is er dan een herkansing.

Een impressie van de Pesach-maaltijd op Witte Donderdag in de Buitenkerk, en van de concerten in het weekeinde van Palmzondag, is hier te vinden. https://kampernieuws.nl/buitenkerk-passie-pasen/

Website nu beter beveiligd

Vanaf nu is deze site beter beveiligd. Voortaan wordt in de internetbrowser een slotje weergegeven in de adresbalk. Adressen in die balk moeten nu beginnen met ‘https://’. Alle pagina’s moeten gewoon bereikbaar zijn. Als er nog vreemde dingen zijn of stukken kwijt zijn kan dat via email gemeld worden bij de webredactie, dat lossen we dan zo snel mogelijk op.