Coronavirus update

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:
•Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
•De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
•De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
•Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
•Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:
•Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
•Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
•Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
•De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Kardinaal Eijk richt zich persoonlijk tot ons allen middels een pastoraal woord.  2020-03-13 Een pastoraal woord van kardinaal Eijk
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Coronavirus

Vrijdagavond is voor de Onze Lieve Vrouwe Basiliek ten Hemelopneming de viering van de martelaren gepland. Deze staat met een aanvangstijd voor 13 maart om 19:00 uur.

In verband met de afgekondigde maatregelen door het kabinet deze middag heeft het organiserend team besloten deze viering niet door te laten gaan.

Het pastoraal team verwacht voor zaterdag duidelijk te verkrijgen hoe de maatregelen verder vertaald zullen worden naar de komende vieringen in het weekeinde.

Met het bisdom en de besturen van de samenwerkende parochies Norbertus, Christoffel en de Thomas a Kempis vindt overleg plaats. Wij vragen u deze website te volgen waarop nadere mededelingen geplaatst zullen worden.

 • Voor nu gelden de volgende regels die de overheid heeft afgekondigd:
 • Regelmatig handen wassen;
 • In de binnenkant van de elle boog hoesten en niesen;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken.
 • Blijf thuis bij gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten of koorts
 • Evenementen met meer dan 100 bezoekers afgelast
 • Beperk bezoek aan ouderen en kwetsbaren
 • Mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken
 • Kwetsbare mensen kunnen het openbaar vervoer beter mijden
 • Scholen gaan niet dicht

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

Deze maatregelen blijven van kracht tot en met 31 maart.

Vieringen pagina uitgebreid

In deze tijd van vasten en voorbereiding op Pasen is de pagina Vieringen uitgebreid met informatie over de 40 dagen tijd en de Chrismamis. Daarnaast is de inhoud van de Koorpagina Hykanon geactualiseerd. Tevens zijn op de PCI pagina de financiële gegevens voor 2018 geplaatst.