Eéndaagse Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo

Op vrijdag 6 juli zijn wij voornemens om een bedevaart te organiseren naar het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Het heiligdom in Noord-Holland is de grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland. De geschiedenis van het Heiligdom gaat terug tot het eind van de 14e eeuw.
In die tijd vond een boer op zijn land een Mariabeeld. Hij nam dit mee naar huis, maar op miraculeuze wijze keerde het terug naar de plaats van vinding. Rond dezelfde tijd raakte een schip in nood voor de kust ter hoogte van Heiloo. In zijn nood bad de schipper tot God. Hij hoorde boven het gebulder van de golven en het geraas van de wind een heldere vrouwenstem die zei: ‘Als ge mij gaat eren zal de wind gaan keren’. De schipper herkende de stem van de Godsmoeder en beloofde zich voor haar verering in te zetten. Veilig aan land gekomen kwamen de beide verhalen bij elkaar en de plaats voor de bouw van de Genadekapel was daarmee gevonden. Uit 1409 is er een document bewaard in het archief van het Aartsbisdom Utrecht dat spreekt over de ‘capelle in de banne van Heiligenloo’.
In de voorhof van de Genadekapel bevindt zich een put met heilzaam water. Tijdens de Reformatie werd de kapel verwoest en de put gedempt met puin van de kapel. In 1713, ten tijde van veepest, welde met kracht water op vanonder het puin. De geschiedenis leert, dat de dieren die dronken van dit water de veepest overleefden.

Programma (onder voorbehoud)
Rond half 8 willen we vertrekken met de bus naar Heiloo. (Afhankelijk van het aantal mensen dat mee wil, zullen we meerdere opstapplekken aanwijzen).

Ca 10.00 uur aankomst op het heiligdom
Koffie en/of thee.  
10.30 uur Eucharistieviering in de Bedevaartkapel ( voorgangers zijn het pastoraal team van onze parochies)
12.30 uur Lunch bij de zusters in het Klooster (direct grenzend aan het heiligdom. Een kleine 10 min lopen. Prima te bereiken met rolstoel en/of rollator)
13.30 uur Kruisweg 
15.30 uur Retour met de bus naar huis.

De kosten voor deelname, bedragen € 36,- Inclusief bus, de lunch en een kopje koffie of thee.
Opgave voor 15 mei, via het secretariaat van de Thomas a Kempis, tel. 038 4609860 of secretariaat@parochie-thomasakempis.nl.
(Na betaling van uw deelname is uw reservering definitief. Bij onverwachte verhindering zal geen restitutie van het bedrag plaatsvinden.)

Heel graag tot dan,
Het pastoraal team

Bedevaart naar Kevelaer op 16 en 17 augustus 2018

BROEDERSCHAP KEVELAER “ZWOLLE EN OMSTREKEN”

Dit jaar is de bedevaart naar Kevelaer van de afdeling “Zwolle en Omstreken” op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus. Tot deze afdeling behoren alle locaties van de Thomas a Kempisparochie, alsmede (een gedeelte van) de Lebuïnusparochie van Deventer e.o., de Heilige Christoffelparochie van Steenwijk e.o., en de Nobertusparochie van Dronten en omstreken. Het thema van dit jaar is:
“ZOEK VREDE”

In Kevelaer vereren we Maria, de Moeder van God, als “Troosteres der bedroefden”. Wanneer we als pelgrim in Kevelaer zijn maakt het kleine bedevaartprentje in de kapel ons dit bewust. In Kevelaer mogen we alles bij Maria neerleggen, bij haar ondervinden we ho

uvast en sterkte. Bij haar wordt onze ziel diep geraakt. Maar naast het devote, wat uiteraard hoort bij een deelname aan pelgrimsdagen, zijn het ook twee hele gezellige dagen in Kevelaer. De saamhorigheid raakt ons allen diep. Voor velen is het een voorrecht dit te mogen vieren in de mooie kerken in Kevelaer. Als u mee wilt gaan, houdt dan deze dagen vrij!

De kosten voor de bus bedragen € 37,50 p.p. en de kosten voor overnachting  en maaltijden liggen tussen € 60,00 en € 70,00 p.p. Hierover wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Zou u ook graag mee willen of wilt u eerst nog wat meer informatie, neemt u dan contact op met één van de pelgrimleiders.Voor pelgrims uit Kampen en IJsselmuiden zijn dat: Corrie en Martien Evers, voor de overige pelgrims vanuit de Thomas a Kempisparochie zijn dat: Nardy Bleeker en/of Willy Smit, contactgegevens via het parochiesecretariaat.
De pelgrims die vorig jaar zijn mee geweest krijgen allen een uitnodiging thuis gestuurd. Voor wie nog nooit is mee geweest liggen binnenkort achter in de diverse kerken brochures met daarin een aanmeldingsformulier.
Sluitingsdatum voor aanmelding is 15 juli 2018.

Fietsbedevaart naar Kevelaer
Dit jaar starten wij ook met het organiseren van een fietsbedevaart naar Kevelaer. Zodoende kunt u het sportieve element koppelen aan de religieuze gedachte van een bedevaart. De fietsbedevaart vertrekt op dinsdag 14 augustus 2018. Wij fietsen in 3 dagen naar Kevelaer. De eerste overnachting is in Apeldoorn, de tweede in Beugen. Op de derde dag sluiten de fietsers zich in Kevelaer aan bij de groep pelgrims die per bus reizen. De kosten voor deze vier dagen onderweg naar- en in Kevelaer zijn circa € 200,00. Dit is dus inclusief overnachtingen en maaltijden onderweg en in Kevelaer. De fietsers gaan terug met de bus mee. Na opgave zult u nader worden geïnformeerd omtrent een en ander.
We gaan de ploeg opsplitsen in twee groepen, namelijk in de groep met e-bikers en de groep met gewone fietsen. Iedereen krijgt een routebeschrijving (met knooppunten) mee, en ‘s avonds in het hotel ontmoeten wij elkaar – uiteraard – weer. 
Wel even een tip: de e-bikers moeten er rekening mee houden dat de accu wel het vermogen moet hebben om zo’n 70 à 75 kilometers per dag te gaan.
Sluitingsdatum voor aanmelding voor deelname aan deze fietsbedevaart is 15 mei 2018.
(Let op: Dit is dus eerder dan de sluitingsdatum voor opgave van deelname aan de bus-bedevaart!!!)
Wij hopen ook dit jaar weer op een mooie bedevaart.
De gezamenlijke pelgrim leiders

Eigen site van de Broederschap: 

Uitnodiging installatie Pastoor Ton Huitink

De besturen van de parochie van de H. Christoffel, parochie van de H. Norbertus en parochie Thomas a Kempis delen u mede dat met ingang van 1 juni 2018 de zeereerwaarde heer drs. A.J. (Ton) Huitink is benoemd tot pastoor van deze drie parochies.

Klik op de afbeelding om de kaart te zien

De parochiebesturen nodigen u van harte uit voor de installatie van pastoor Huitink.

De installatie van pastoor Huitink vindt plaats
tijdens een eucharistieviering  op vrijdag 15 juni 2018 om 19.00 uur
in de H. Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten.

Pastoor Ton Huitink is als pastoor samen met de overige leden van het pastoraal team verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de drie parochies.
De samenwerkende parochies omvatten de geloofsgemeenschappen te Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Lelystad, Nunspeet/Elburg, Kampen, IJsselmuiden, Hasselt, Hattem, Herfte-Wijthmen, Zwolle, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold en Vollenhove.

Na afloop van de installatieviering zal er onder het genot van een kopje koffie en een drankje gelegenheid zijn voor een eerste kennismaking en felicitatie.

De benoeming volgt op het vertrek van pastoor Hans Boogers, die per 1 mei 2018 is benoemd als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Update: De installatie is enkele maanden terug te luisteren via Kerkdienst Gemist

Uitnodiging afscheid Pastoor Hans Boogers

Op zondag 3 juni 2018 neemt

pastoor
Hans Boogers

Klik op afbeelding voor de kaart

afscheid van de parochie Thomas a Kempis, parochie van de H. Norbertus en parochie van de H. Christoffel.

Pastoor Boogers heeft per 1 mei 2018 een nieuwe benoeming aanvaard als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Vanaf oktober 2011 heeft hij zich met hart en ziel ingezet, eerst in de parochie Thomas a Kempis en de laatste jaren ook in de parochies van de H. Norbertus en van de H. Christoffel. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen.

Op zondag 3 juni om 15.00 uur is er tijdens de bedevaart van het Heilig Sacrament op de H. Stede te Hasselt een eucharistieviering in de tuin van de H. Stephanuskerk (Eiland 22), waarin pastoor Boogers met het pastoraal team zal voorgaan.
Na afloop is er volop gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Wanneer u pastoor Boogers iets wilt schenken,
kunt u uw bijdrage overmaken
op onderstaand bankrekeningnummer.

Parochie Thomas a Kempis
NL54 RABO 3181 8317 86
o.v.v. Afscheid Pastoor Boogers

 

Parochieblad mei 2018, pastorale column

Relieken

Relieken, of relikwieën, zijn in christelijke zin overblijfselen van heiligen.
Of voorwerpen die met de heilige in aanraking zijn geweest, zoals kleding; maar ook de martelaarswerktuigen waarmee de heilige gepijnigd werd.
De verering van relieken gaat terug op de tijd van het nieuwe testament. In de Handelingen der apostelen kunnen we lezen dat men, alleen al door het opvangen van de schaduw van Petrus, genezing hoopte te verkrijgen. En ook de zweetdoeken van Paulus deden kwalen en boze geesten verdwijnen.

Het belang van deze relieken ligt er natuurlijk in, dat deze mensen een heilig leven hebben geleid; en derhalve op de jongste dag met zekerheid ten hemel zullen varen, hun relieken incluis. Het zijn dus voorwerpen die bestemd zijn om in het eeuwige leven te blijven voortbestaan.
Vandaar dat al vanaf de eerste tijden gelovigen bijeen kwamen om op het graf van martelaren te bidden. Later verrezen er kerken op deze plaatsen.
En ook werden relieken opgegraven, om deze onder het altaar van een kerk te plaatsen.
Nog steeds schrijft de Kerk voor, dat er in elk altaar een ruimte moet zijn (een sepulchrum), die een reliek van een heilige bevat.

De zin van deze relieken ligt er dus in, dat ze een tastbaar voorwerp zijn, dat in verband gebracht kan worden met de verrijzenis tot het eeuwige leven. Dat is een kwestie van geloof. Momenteel bevinden we ons in het kerkelijke jaar in de Paastijd. Vijftig dagen lang vieren we de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. Dit is de kern van ons christelijk geloof.
Dat niet alleen onze Heer, maar ook wijzelf geroepen zijn om eeuwig te leven.
Dit geloof is niet vanzelfsprekend. Daarom zijn er diverse hulpmiddelen die de Kerk ons aanreikt, die ons kunnen helpen om het geloof vast te houden en het verder te verdiepen.
Allereerst zijn er de zeven sacramenten, door Christus zelf ingesteld. Dan zijn er de sacramentaliën, die door de Kerk zijn ingesteld; zoals wijwater, askruisje en diverse zegeningen. Maar ook de relieken kunnen ons helpen.

Het geloof is iets van het hart: het is niet tastbaar. Daarom is het goed dat er vanuit de traditie van de Kerk zaken worden aangereikt die we wel kunnen aanraken, zoals relieken, om ons geloof tegemoet te komen.

Jaap Scholten

 

Inhoudsopgave 
Relieken 4
Thomas a Kempis 6
De geboorte van  de kerk 8
Belangrijke mededeling 27
Sacramentsdag 32
Vieringenschema 28
Cursussen 30
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag