Uit de parochie

Pasen 2023: Mgr. Hoogenboom preekt over een hoopvolle kerk

“Broeders en zusters, zo heb ik dus in Rome meegemaakt hoe een kerk die ogenschijnlijk dood was weer tot nieuw leven kwam. En hoe? Door de combinatie van gebed en inzet. Het is een gemeenschap geworden waar in plaats van dood, en teleurstelling en uitzichtloosheid weer het Evangelie werd geleefd en voorgeleefd. In de hulp aan dak- en thuislozen. In de hulp aan mensen die de taal niet beheersen. En later is Sant’ Egidio ook gaan helpen de vele bootvluchtelingen. En Paus Franciscus heeft aan Sant’ Egidio speciaal de opdracht gegeven om daar werk van te maken.”

Lees hier de hele preek van Mgr. Hoogenboom :

 

 

 

 


Paaswake “als vrienden van Christus”

In de Paaswake sprak hulpbisschop Mgr. Hoogenboom in de preek de parochie Thomas a Kempis toe:

“Het geloof van ons doopsel, dat belijden we hier vandaag als parochiegemeenschap.

Vandaag zijn er ook vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap Onze lieve vrouwe ten Hemelopneming te Kampen en Hattem, van Onze lieve vrouw van altijddurende bijstand in Herfte-Wijthmen, van de H. Stephanus in Hasselt, van de H. Joseph in Zwolle-Zuid. Welkom! En onze medeparochianen uit IJsselmuiden die vieren vandaag in Dronten. Zometeen worden de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen uitgenodigd om naar voren te komen en zal de kaars aan deze Paaskaars worden aangestoken.  En zo zal het licht van Christus in de hele parochie Thomas a Kempis verspreid worden en zullen we ons komende jaar ook weer mogen verheugen in het luisteren naar het woord van God en in de viering van de sacramenten. Moge deze Paaswake ons stimuleren om het geloof van ons Doopsel te beleven. Dat wij als vrienden van Christus, Hij die alles met ons deelt, dat wij als vrienden van Christus ook alles met Hem delen, en met elkaar. Zodat we mogen groeien in kracht van de Heilige Geest, in geloof, in hoop en in liefde.”

Zie Paaswake Basiliek met vanaf 53:00 Preek en wijding van het doopwater en vanaf 1:48 overhandiging van de Paaskaarsen aan de geloofsgemeenschappen.

Lees hier achtergronden bij de Paaswake.


Abonnementstarieven 2023

Zoals u wellicht al hebt gemerkt verschijnt het parochieblad “Navolging Vandaag” nog maar zes keer per jaar. Dit betekent dat ondanks de gestegen kosten, het abonnement goedkoper wordt.

Een abonnement kost met ingang van 1 januari 2023 € 13,50 per jaar.
Indien u een post-abonnement heeft, is de prijs € 25,65 geworden.

Voor zover u het abonnementsgeld voor 2023 al betaald heeft, zullen wij het verschil terugstorten.


Tarieven gebedsintenties 2023

Het parochiebestuur heeft besloten om de tarieven voor de gebedsintenties per 1 april 2023 te verhogen naar € 14,- per (mis)intentie.