Uit de parochie

4 oktober

Op 4 oktober, “dierendag” zijn er veel activiteiten.
In ’s Heerenbroek bij de Mariakapel is een oecumenische viering in de openlucht.
In Kampen is een inspiratieavond.
De wereldwijde gebedsperiode voor de schepping wordt afgesloten.
En Paus Franciscus zal op zijn encycliek Laudato Si een vervolg publiceren.
Het feest van de Heilige Sint Franciscus van Assisi wordt dus uitbundig gevierd: Vrede en alle goeds!


Zomertentoonstelling Buitenkerk

Nu de Buitenkerk in de zomermaanden weer geopend is voor belangstellenden, is er traditiegetrouw ook weer een kleine tentoonstelling ingericht met archiefstukken én voorwerpen uit de archiefruimte in de bovensacristie van onze kerk.
Dit jaar heeft Theo van Mierlo gekozen voor twee thema’s, die min of meer aansluiten bij de ‘actualiteit’. Het overlijden van (emeritus)paus Benedictus XVI op 31 december vorig jaar vormde de aanleiding om eens te kijken wat er in het parochiearchief en de archiefruimte te vinden is in relatie tot pausen. Het resultaat van deze speurtocht is in een aantal vitrines en aan de muur in de noordbeuk te zien, zoals foto’s van pausen, boeken met het wapen of een goedkeuring door de paus van de inhoud, aflaten en Agnus Dei afgegeven en gezegend door de paus en nog veel meer.
Het tweede deel van de zomertentoonstelling gaat over biechtstoelen en preekstoelen in de Buitenkerk. Aanleiding vormt de komst in onze kerk eind juli/begin augustus, van een fraaie rococo-biechtstoel uit ca. 1750 uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De biechtstoel, waarover in een volgende Pontem meer, zal naast de preekstoel komen te staan. Reden om foto’s te tonen van verdwenen biecht- en preekstoelen in de Buitenkerk en de situatie van de huidige biecht- en preekstoel vóór hun restauratie. Ook de beelden van de helaas gesloopte preekstoel uit 1867 worden weer getoond.
Kortom, een tentoonstelling niet alleen interessant voor toeristen en Kampenaren, maar óók voor ons als parochianen. Met voor ons als extra, dat wij de tentoonstelling exclusief ook kunnen bekijken ná de vieringen!


15 augustus: Maria ten Hemelopneming

Lees hier over het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming in de OLV basiliek in Zwolle.


Gastvrije Hanzesteden

Lees hier meer over activiteiten in de parochie in het Hanzejaar.


11 juni Sacramentsdag bij de Heilige Stede in Hasselt


Pasen 2023: Mgr. Hoogenboom preekt over een hoopvolle kerk

“Broeders en zusters, zo heb ik dus in Rome meegemaakt hoe een kerk die ogenschijnlijk dood was weer tot nieuw leven kwam. En hoe? Door de combinatie van gebed en inzet. Het is een gemeenschap geworden waar in plaats van dood, en teleurstelling en uitzichtloosheid weer het Evangelie werd geleefd en voorgeleefd. In de hulp aan dak- en thuislozen. In de hulp aan mensen die de taal niet beheersen. En later is Sant’ Egidio ook gaan helpen de vele bootvluchtelingen. En Paus Franciscus heeft aan Sant’ Egidio speciaal de opdracht gegeven om daar werk van te maken.”

Lees hier de hele preek van Mgr. Hoogenboom.


Paaswake “als vrienden van Christus”

In de Paaswake sprak hulpbisschop Mgr. Hoogenboom in de preek de parochie Thomas a Kempis toe:

“Het geloof van ons doopsel, dat belijden we hier vandaag als parochiegemeenschap.

Vandaag zijn er ook vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap Onze lieve vrouwe ten Hemelopneming te Kampen en Hattem, van Onze lieve vrouw van altijddurende bijstand in Herfte-Wijthmen, van de H. Stephanus in Hasselt, van de H. Joseph in Zwolle-Zuid. Welkom! En onze medeparochianen uit IJsselmuiden die vieren vandaag in Dronten. Zometeen worden de vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen uitgenodigd om naar voren te komen en zal de kaars aan deze Paaskaars worden aangestoken.  En zo zal het licht van Christus in de hele parochie Thomas a Kempis verspreid worden en zullen we ons komende jaar ook weer mogen verheugen in het luisteren naar het woord van God en in de viering van de sacramenten. Moge deze Paaswake ons stimuleren om het geloof van ons Doopsel te beleven. Dat wij als vrienden van Christus, Hij die alles met ons deelt, dat wij als vrienden van Christus ook alles met Hem delen, en met elkaar. Zodat we mogen groeien in kracht van de Heilige Geest, in geloof, in hoop en in liefde.”

Zie Paaswake Basiliek met vanaf 53:00 Preek en wijding van het doopwater en vanaf 1:48 overhandiging van de Paaskaarsen aan de geloofsgemeenschappen.

Lees hier achtergronden bij de Paaswake.


Abonnementstarieven 2023

Zoals u wellicht al hebt gemerkt verschijnt het parochieblad “Navolging Vandaag” nog maar zes keer per jaar. Dit betekent dat ondanks de gestegen kosten, het abonnement goedkoper wordt.

Een abonnement kost met ingang van 1 januari 2023 € 13,50 per jaar.
Indien u een post-abonnement heeft, is de prijs € 25,65 geworden.

Voor zover u het abonnementsgeld voor 2023 al betaald heeft, zullen wij het verschil terugstorten.


Tarieven gebedsintenties 2023

Het parochiebestuur heeft besloten om de tarieven voor de gebedsintenties per 1 april 2023 te verhogen naar € 14,- per (mis)intentie.